ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

banner image

Οι οικοδομικές εργασίες είναι μεμονωμένες εργασίες που προκύπτουν σε ένα ακίνητο. Με το πέρασμα των χρόνων τα σπίτια εμφανίζουν διάφορα προβλήματα. Αυτά οφείλονται κυρίως στη φθορά των υλικών. Σε αυτή την περίπτωση προκύπτουν μικρές ή μεγαλύτερες εργασίες που χρίζουν επισκευής και διόρθωσης.

Κάθε τέτοια μεμονωμένη εργασία πρέπει να εκτελείται από εξειδικευμένο τεχνικό και να επιλύεται αποτελεσματικά.

 

Αναλαμβάνουμε τις παρακάτω εργασίες:

  • Οικοδομικά μερεμέτια
  • Γκρεμίσματα - Αποξηλώσεις
  • Χτισίματα
  • Σοβατίσματα
  • Επισκευές σε παλιούς σοβάδες

 

Είμαστε στην διάθεσή σας και πάντα έτοιμοι να δώσουμε μια ολοκληρωμένη λύση σε οποιαδήποτε επιθυμία και ανάγκη, που θα προκύψει ύστερα από την μελέτη του περιβάλλοντα χώρου σας.

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΟ Ι

 

 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΙΙ

 

 

 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΙΙΙ

 

 

 

 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ